Feestzaal op kindermaat

69850300_2365511667021807_6119957294445756416_n-5

Algemene voorwaarden Voor het gebruik van zaal “De Funschuur”

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuringen van de (grote en kleine) zaal “De Funschuur” gelegen Diestsesteenweg 112a 3300 Tienen.

  1. Onderwerp huur/goed

 

De huurder huurt de feestzaal (klein, groot) “De Funschuur” met:

-grote zaal: springkastelen en kinderspellen kan variëren.

-kleine zaal: ingebouwde keuken met oven, microoven, koelkast, koeltoog, vaatwasser en servies voor ca. 30 personen.

 

  1. Huurpijs

 

De huurprijs is als volgt:

Feest van 3 uur, van 9u-12u/ van 14u-17u of van 19u-22u €165.

Feest ganse dag, van 9u -22u €225

De huurder heeft de zaal ter beschikking een half uur voor aanvang van het feest en een half uur na het feest.

In onderling overleg kan dit variëren.

Bij reservatie wordt het volledige bedrag betaald, opgelet de reservatie is pas compleet wanneer u het getekend contract aan ons bezorgt.

Er wordt een waarborg van €100 gevraagd bij start van het feest.

Deze waarborg wordt teruggestort enkele dagen na het feest en bij controle van de zaal.

Als er enige beschadiging of ontbrekend materiaal wordt vastgesteld dan zal dit van de waarborg worden afgehouden. Ook wanneer de zaal niet correct is schoongemaakt zullen de schoonmaakkosten worden aangerekend.

Is het bedrag hoger dan de waarborg dan zal u een factuur ontvangen om het resterend bedrag bij te betalen.

 

  1. Wettelijke bepalingen door de huurder te nemen

U houd de zaal in ere als een goede huisvader/moeder en zorgt ervoor dat er geen beschadigingen komen aan de infrastructuur en dat alle materiaal/spellen correct worden gebruikt.

 

-de springkastelen zijn voorzien van een steker met schakelaar, de steker mag in geen geval worden uitgetrokken enkel de springkastelen op en af zetten via de schakelaar.

Tevens worden de springkastelen gebruikt waar ze voor dienen, het rodeopaard om kinderen een rodeobeleving te geven door aan de touwen te trekken als er 1 persoon op het paard zit.

Het gesloten junglespringkasteel om in te springen, in geen geval bovenop het kasteel of zijdelinks.

 

-Op bevel van de brandweer regio Tienen is het verboden om kaarsen, fakkels, wierrook, knetterstokjes of eender welke ander medium waar brandstof voor nodig is te gebruiken in de zalen. Friteuse (om gefrituurde voeding te maken)  mag niet gebruikt worden in de gebouwen.

De nooddeuren moeten te allen tijde vrij zijn.

Bbq, pizzaoven, foodtrucks zijn verboden in de gebouwen.

 

  1. Verantwoordelijkheid

 

De huurder draagt alle verantwoordelijkheid en gaat bij de ondertekening van de huurovereenkomst of de start van de huur uitdrukkelijk akkoord om alle schade te vereffenen die zou kunnen voortvloeien uit de door hem ingerichte activiteit. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de huurder om genodigden te informeren over de afspraken die in het contract worden gecommuniceerd.

De Funschuur is niet aansprakelijk voor gebruikelijke ongevallen, de verantwoordelijkheid rust volledig bij de huurder.

Bij correct gebruik van de gehuurde materialen kunnen er geen lichamelijke letsels voortkomen.

 

  1. Onderverhuur

Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om het gebouw en/of de lokalen af te staan of onder te verhuren aan derden.

 

  1. Contract

Bij reservatie is de huurder verplicht het contract gelezen en getekend terug te bezorgen via mail christutenel@hotmail.com van De Funschuur. Het contract dient te allen tijde worden opgevolgd.

De Funschuur behoud zich het recht om de toegang tot de zaal te weigeren indien de betaling niet of niet correct is uitgevoerd of er geen getekend contract is verstuurd.

 

  1. Parkingbeleid

Zoals in het contract vermeld staat is er 1 parkeerplaats voorzien voor het gebouw met het grote raam. Enkel op deze plaats mag er een auto staan.

Tevens mag er in geen geval geparkeerd worden tegenover De Funschuur op de privéparking van de overburen.

De Funschuur kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor boetes/ schade die voortvloeien door het niet naleven van de regels.

De Funschuur is tevens niet verantwoordelijk voor gebruikelijke ongevallen binnen of buiten.

Er mogen geen obstakels geplaatst worden op het binnenplein enkel voor de poort van De Funschuur zelf mag iets geplaatst worden na overleg met De Funschuur.

 

  1. Gebruikelijke ongevallen

De Funschuur kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gebruikelijke ongevallen die zich voordoen binnen of buiten De Funschuur. Alle spellen en springkastelen moeten worden gebruikt zoals voorgeschreven.

 

  1. Vergeten voorwerpen

Vergeten voorwerpen worden door De Funschuur bijgehouden tot 30 dagen na het feest. De Funschuur zorgt voor duidelijke en snelle communicatie wanneer er iets vergeten is. Indien de huurder het niet nalaat om deze te komen halen dan heeft De Funschuur het recht om deze vergeten voorwerpen te vernietigen. De huurder kan dan in geen enkel geval nog aanspraak maken op de vergeten voorwerpen.

Noch kan de huurder De Funschuur gerechterlijk vervolgen.

 

  1. Verzekering

Brandverzekering behoort toe aan De Funschuur.

Alle andere verzekeringen zijn de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens zijn activiteit.